Güncel

Mal Bildirim Beyannamesi Nasıl Yapılır 2023?

Mal Bildirim Beyannamesi Nasıl Yapılır 2023? Mal Bildirim Beyannamesi Kimlik Bilgileri Kısmının Doldurulması. Mal Bildirimi e-Devlet’ten Yapılır mı?

Mal Bildirim Beyannamesi Nasıl Yapılır 2023?

Devlet kurumlarında çalışmaya başlayacak olan kişiler atandıkları kurumda iş başı yapmadan önce mal bildirim formunu doldurması gerekir. Daha önce hiç mal bildiriminde bulunmamış kişiler bu formu doldururken bazı sorunlar yaşayabilmektedir. İlk defa memuriyete atanan ve atandıktan sonra gerekli mevzuat hükümlerine göre mal bildirimi yapmak zorunda olan memurların nasıl mal bildirim beyannamesi yapacağını bu yazımızda anlattık.

Mal bildirim beyannamesinde 8 bölüm bulunur. Her bir bölüm farklı mallarla ilişkili kısımlardır. İlgili bölümlerde sayımı yapılan mallara sahip olan memurlar bu kısımları doldurmalıdır. Kalan bölümlerde herhangi bir malvarlığı bulunmayan kişiler ise bu kısımları boş bırakmalıdır. 

Mal bildirimi beyannamesini tebliğ etmek zorunda olanlar için gerekli maddeler; 3628 sayılı kanunun 2’inci maddesinde ve yönetmeliğin 3’üncü maddesinde, mal bildirim beyannamesinin verileceği merciler ise mezkur kanunun 8’inci maddesinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

657 sayılı kanunda belirtilen istihdam türleri olan memur, sözleşmeli personel ve geçici personel statüsünde bulunan kişiler mal bildirimlerini gerekli mercilere tebliğ etmesi gerekir. Mal bildirimi ilk kez verildiyse ve sonrasında önemli bir değişiklik olması halinde ek mal bildiriminin verilmesi gerekmektedir.

Memurlar kendileri, eşleri ve velayeti altındaki reşit olmayan çocuklarının mal varlıklarında bir değişiklik olduğunda, değişikliğin gerçekleştiği 1 ay içinde yeni mal varlıkları için ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Mal Bildirim Beyannamesi Nasıl Yapılır 2023
Mal Bildirim Beyannamesi Nasıl Yapılır 2023

Mal Bildirim Beyannamesi Kimlik Bilgileri Kısmının Doldurulması

İlk bölümde ilgili memurun yakınlarının bilgilerini doldurmalıdır. Bu kısımda var ise eşinin, velayeti altındaki çocuklarına ait bilgilerin doldurulması gerekir.

Eş ile ilgili istenen her bilgi eksiksiz doldurulmalı ve memurun velayeti altında olan çocuklarının yani bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bilgileri doldurulmalıdır. Velayet çocuğun 18 yaşının sona ermesi ile biter. Velayeti sona ermiş çocukların bilgilerine burada yer verilmez ve mal varlıklarına ait bir bildirim yapılmaz.

Eşlerin her ikisinin de mal varlıkları bulunuyorsa ayrı ayrı mal bildirimi beyanında bulunmaları gereklidir.

Mal Bildirim Beyannamesi Taşınmaz Mal Kısmının Doldurulması

Bu kısımda memura ait olan mal varlıkları ve birinci kısımda bilgilerini verdiği yakınlarının mal varlıkları yazılacaktır. Taşınmazın değeri bölümüne tapu kayıtlarında bulunan edinilme değeri yazılmalı, cinsi bölümüne ise kayıtlara göre arsa, tarla, bina vb. olarak ne şekilde kayıtlı ise ona göre yazılmalıdır.

Taşınmaz mal hisseli değil ise hisse bölümüne tam yazılmalı, hisseli ise tapu kaydında yazan hisse oranı yazılmalıdır. Taşınmaz mal yeni bir varlık ise edinilme kısmına tapuda yazan tarih yazılmalıdır. Yine aynı bölümde yer alan satış tarihi ise, taşınmaz mal varlığının satılması durumunda yazılmalıdır.

Bu formun son kısmında ise taşınmazın sahibinin T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Taşınmaz malların değeri bu bildirimlerde önemli değildir. Mal varlığının değeri ne olursa olsun beyan edilmelidir.  Ek mal bildirimi verilmesi için mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması gerekir.  Önemli değişiklik ise memurun aldığı net maaşın 5 katı fazlasını aşan tutarlardır. 

Ek mal bildirimi beyanında taşınmaz veya taşınır mal varlıkları aylık net maaş tutarının 5 katından az tutarda ise bir beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. En önemli hususlardan biri ise taşınmaz mallar için genel beyan döneminde değerine bakılmadan beyan zorunluluğu var iken, ek mal beyanında bu zorunluluk bulunmamaktadır.

Mal Bildirim Beyannamesi Kooperatif Bilgileri Kısmının Doldurulması

Beyannamenin bu bölümünün doldurulmasında ikinci bölümdeki açıklamalar aynı şekilde geçerlidir. Yapı kooperatif üyeliklerinde genel beyan döneminde yine mal varlıklarının değerlerine bakılmadan bildirim yapılmalıdır.

İlgili hissenin satılması durumunda ek mal bildirimi verilecekse hisse değerinin memurun aylık maaşının 5 katını aşıp aşmadığını bakılır. Eğer bir aşım söz konusu değil ise mal bildirimi yapılmayacak ve bir sonraki genel beyanda satış işlemi gösterilecektir.

Mal Bildirim Beyannamesi Taşınır Mal Kısmının Doldurulması

Bu bölümde taşıt bilgileri kısmına deniz, kara veya hava ulaşım araçlarının bilgileri yazılmalıdır. Diğer taşınır mallar bölümüne ise pul, silah, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar ve hayvanlar gibi bilgiler yazılmalıdır.

Mal Bildirim Beyannamesi Banka ve Menkul Değerlere Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması

Yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere bankalar ve özel finans kuruluşlarında bulunan para ve menkul değerler bu bölüme yazılmalıdır.

Mal Bildirim Beyannamesi Altın ve Mücevherata Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması

Bu bölümdeki cinsi kısmına külçe altın, altın, altın ziynet eşyası ile birlikte her türlü mücevherat çeşidi (elmas, pırlanta küpe, altın bilezik, yüzlük altın vs.) yazılır.

Mal Bildirim Beyannamesi Borç ve Alacaklara Ait Bilgiler Kısmının Doldurulması

İlgili memurun kişi, kurum ve bankalara olan borçları ile kişi ve kurumlardan olan alacakları yazılmalıdır.

  • Mal Bildirim Beyannamesi Haklar ve Beyanı Gerekli Görülen Diğer Servet Unsurları Kısmının Doldurulması

Bu bölümde menkul mallara ait, alameti fabrika, ihtira beratı ve telif hakkı gibi haklar yazılmalıdır.

  • Mal Bildirim Beyannamesi Edinilen Malların Kaynağına İlişkin Açıklamalar Kısmının Doldurulması

Bu bölümde ilgili kişi edinilen malların kaynağına ilişkin açıklamalar yazmalıdır.

Mal Bildirimi e-Devlet’ten Yapılır mı?

Arazi, konut, işyeri ve arazi gibi gayrimenkul satın alan bireyler, sahip oldukları bu taşınmazlar için emlak vergisi ödemekle mükelleftir. Mal bildirimi online olarak yapılabilmektedir. Mal bildirim beyanı yapabilmek için öncelikle e-Devlet sistemine kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapılması gereklidir.

Giriş yapıldıktan sonra arama kısmına “Tapu Taşınmaz Beyan” yazılmalıdır ve ardından çıkan sonuçlardan aynı adı taşıyan bağlantıya girilmelidir. Çıkacak olan sayfada “Yeni Beyan” kutucuğuna tıklayarak mal bildirimi beyanında bulunulabilir. 

Mal bildirimini e-Devlet üzerinden yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/tapu-tasinmaz-beyan  tıklayabilirsiniz.

Mal Bildirim Beyanı Nedir?

Mal bildirim beyanı, İcra İflas Kanunu’nun 74. Maddesine düzenlenen, kişinin kendine ait mal varlıklarının veya üçüncü şahıslarla ilişkili borç, mal ve alacaklarının, her türlü kazanç ve gelirini, borcunu nasıl ödeyeceğini icra dairesine bildirme olarak tanımlanmaktadır.

Bu mal bildirimi beyanı yazılı olarak yapılabildiği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir.

Mal Bildirim Beyannamesi Ne Zaman Doldurulur?

Mal bildirim beyannamesi 3628 Sayılı Kanun kapsamında göreve devam edenler, sonu 0 ve 5 ile biten yılların şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekir. Yapılan bu yeni bildirimler daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Mal Bildirimi Kaç TL?

Mal bildiriminin kaç TL olduğu sıkça araştırılmaktadır. 3628 Sayılı Kanun ve yönetmeliği uyarınca 5 bin TL maaşı olan bir memurun kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının ilave birikimlerinin 25 bin TL’ye ulaşması durumunda 1 ay içinde ek mal bildirimi vermesi gerekir.

1 Ay İçinde Mal Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?

Mal bildiriminde bulunmayan veya verilen süreyi aşan kişiler 1 ay içinde mal bildirimi yapılmazsa ne gibi sonuçların olacağını merak etmektedir. Bu bağlamda verilebilecek cevap ise şöyledir; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j bendinde “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile sonuçlanır.

Ayrıca evlenme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde eşinizin adına kayıtlı taşınmaz mal varlığının beyan edilmesi gereklidir.

Mal Bildirimi Kontrol Ediliyor mu?

Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılan mal bildirimi beyanları bir önceki bildirimler ile karşılaştırılmaktadır. Son zamanlarda gündemde olan bir haber ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde yolsuzluk ve mal beyanlarının doğruluğunun takibi amacıyla bir otomatik takip sistemi kurulması hedefleniyor.

Bu sistem sayesinde kamu çalışanlar mal beyanlarını sistem üzerinden güncelleyebilecek veya yenileyebilecek. Ayrıca bu sistem sayesinde mal beyanı artışları anlık olarak takip edilecek.

Mal Beyanında Bulunmak İcrayı Durdurur mu?

Gerekli kanunlar kapsamında borçlu, belirlenen yasal süre içinde beyanda bulunmaz ise tazyik hapsi ile cezalandırılır. Bu ceza ise İcra Ceza Mahkemesi tarafından verilir. Borçlu beyanda bulunursa bu ceza ortadan kalkar ancak icra takibi devam eder.

Mal Beyanı Maaşın Kaç Katı?

Mal beyanı, ilgili memurun aylık net maaş tutarının beş katından fazla olduğu durumlarda yapılmalıdır. Ancak alınan net maaş tutarının beş katının altında ise mal bildirimi beyanı yapılması gerekmez.

Devlet Ödemeleri Maddi Yardım Başvurusu için Hemen https://www.devletodemeleri.com ziyaret edin.

Yıldız Vermek İster Misiniz?

Devlet Ödemeleri

Sosyal Yardımlar ve Devlet Ödemeleri Hakkında Son Gelişmeleri Sizlerle Paylaşmaktayız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu