devlet ödemeleri

Güncel

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır?

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır? İlk Yardım Eğitimi Kaç Gün Sürer? İlk Yardım Eğitimi Nelerdir? İlk Yardım Eğitimi Kaç Para? İlk Yardım Sınavında Kaç Soru Var?

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır? İlk yardım yönetmeliği 19. madde kapsamında belirli tehlike sınıfında bulunan işyerlerinin ilk yardımcı sertifikasına sahip işçi çalıştırma zorunluluğu vardır. İşyerlerinin tehlike sınıfı işyerlerin de bulundurulması gereken ilk yardımcı sayısını belirler.

Bu kapsamda az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 20 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri her 15 çalışana, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 10 çalışana 1 ilk yardımcı bulundurması zorunluluğu vardır.

İşyerleri için zorunlu olan ilk yardımcı sertifikasına sahip çalışan olmaması durumunda işveren çalışanları arasından belirlemiş olduğu kişilere ilkyardımcı sertifikası aldırır. Peki, ilk yardım eğitimi nasıl alınır dilerseniz bu sorunun cevabını sizler için verelim.

İlk yardım eğitimi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilir. İlk yardımcı sertifikası almak isteyen kişi bu eğitim kurumlarına başvurarak kayıt yaptırır.

Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi ve fotoğraf istenir. İlk yardım eğitimlerine katılmak için en az 18 yaşında olmak ve ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım eğitimi düzenleyen kurslara kayıt yaptırabilir.

Kayıt sonrasında kurs tarafından yapılan planlama doğrultusunda 16 saatlik ilk yardım eğitimi verilir. Eğitim sonrasında eğitimi düzenleyen kursa tarafından anlatılanların ne kadarının anlaşılabildiğini tespit etmek için test formatında sınav uygular. Kursiyerler tarafından girilen sınavda başarılı olanlara eğitimi düzenleyen kurs tarafından İlkyardımcı sertifikası verilir.

İlk yardımcı sertifikalarının geçerliliği 3 yıldır. 3 yılın sonunda ilk yardımcı Sağlık Bakanlığı kurslarına başvurarak 1 günlük toplam 8 saat süren yenileme eğitimi alır ve bu eğitimin sonunda sınava girer yapılan bu sınavda geçme ve ya kalma yoktur sadece seviye belirleme amaçlı yapılmaktadır. Bu sınavın sonunda ilk yardımcı sertifikasının süresini tekrar 3 yıl uzatmış olur.

İlgili Makaleler
İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır
İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır

İlk Yardım Eğitimi Kaç Gün Sürer?

İlk yardımcı sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı onaylı kurslara başvuran adaylar hem teorik hem de pratik eğitimlere katılırlar. Bu eğitimler sonucunda yapılan sınavlar doğrultusunda adaylardan sınavda başarılı olanlar ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Peki, Sağlık Bakanlığı onaylı kurslar tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimi kaç gün sürer dilerseniz bu sorunun yanıtını sizler için verelim. İlk yardım eğitimleri toplam 16 saat olarak verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Nelerdir?

 • İlk yardım eğitimi genel ilk yardım bilgileri,
 • Hastanın, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
 • temel yaşam desteği,
 • kanama olaylarında ilk yardım,
 • yaralanma olaylarında ilk yardım,
 • yanık durumlarında ilk yardım,
 • donma durumlarında ilk yardım,
 • sıcak çarpmasında ilk yardım,
 • kırık çıkıklarda ilk yardım,
 • burkulma durumlarında ilk yardım,
 • zehirlenmelerde ilk yardım,
 • hayvan ısırma olaylarında ilk yardım,
 • bilinç kayıplarında ilk yardım,
 • boğulma durumlarında ilk yardım,
 • yabancı cisim yutma durumlarında ilk yardım,
 • hasta taşıma durumlarına yönelik ilk yardım konularını içerir.

Tehlike sınıfına göre işyerlerinde İlk Yardım Yönetmeliği kapsamı altında ilk yardımcı sertifikasına sahip çalışan bulundurulması zorunluluktur.

İşverenler bu yasal zorunluluğu yerine getirmek için belirlemiş oldukları çalışanlarını Sağlık Bakanlığı onaylı İlk yardım kurslarına gönderirler. Kurslara katılan ilk yardımcı adayları katıldıkları eğitimlerde ilk yardıma yönelik teorik ve pratik bilgiler öğrenirler.

İlk Yardım Eğitimi Kaç Para?

İlk yardım eğitimini düzenlemek için Sağlık Bakanlığı onaylı kurs olmak aranan şartlardandır. Eğitime katılacak aday sayısı belirli sayıda olursa grup olarak eğitim verilmektedir.

Peki, ilk yardım sertifikası almak için yetkili bir kursa başvurmadan önce ilk aklımıza gelen soru ilk yardım eğitimi kaç para sorusudur. Sizler için yaptığımız güncel fiyat araştırmasına göre 600 TL KDV olarak ücretlendirilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Kimler Alabilir?

İlk yardım sertifikası almak isteyen ilk yardımcı adayları öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi veren bir kursa kayıt yaptırmaları gerekir. İlk yardım eğitimi kimler alabilir ve kursa kayıt için gerekli şartlar nelerdir dilerseniz sizler için cevap verelim. 18 yaşını dolduran ve okuryazar olan herkes ilk yardım eğitimi için kurslara yazılarak eğitimler alabilir.

İlk Yardım Sınavında Kaç Soru Var?

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım kurslarına katılan adaylar toplam 16 saatlik teorik ve pratik eğitimlerin sonunda sınava tabi tutulur. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanır.

Uygulanan sınavlar iki aşamadan oluşur. Birinci aşama teorik bilgi düzeyinin tespit edildiği yazılı sınavdır. Bu sınav öncesi ilk akla gelen ilk yardım sınavında kaç soru var düşüncesidir dilerseniz bu konuyu sizler için detaylandıralım.

İlk yardım teorik yazılı 1 saat olarak uygulan 60 sorudan oluşan 4 şıklı testten oluşur. İlk aşama sınavı geçmek için adaylar 100 üzerinden en az 85 puan alması gerekir. İlk aşama sınavı başarı ile tamamlayan adaylar ikinci aşama sınava girmeye hak kazanırlar. İkinci aşama yapılan sınav kişinin hasta ve ya yaralıya müdahale sırasında yapılması gerekenleri değerlendiren uygulama sınavıdır.

Uygulama sınavında adayın olay yeri değerlendirmesi ve alınan güvenlik önlemleri, yaralının bilinç durumunun değerlendirilmesi, 112 acil durum ekiplerinin aranması durumunu, yetişkin, çocuk ve bebekte havayolu açma, kalp masajı yapma, havayolu tıkanıklığının giderilmesi, kurtarma pozisyonunun uygulanması, kütük yuvarlama tekniği, araç içinde yaralı taşıma tekniği gibi konularda gözetmenlerin değerlendirmesi altında sınava tabii tutulurlar.

Yapılan uygulama sınavı sonucunda en az 85 puan aday ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır. Sertifika almaya hak kazanan adaylara Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası verilir.

İlk Yardım Eğitmeni Ne Kadar Maaş Alır?

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım konusunda verilen kurslarda eğitimci olabilmek için gerekli olan şart ilk yardım eğitmeni sertifikası almak gerekliliğidir. Peki, ilk yardım eğitmeni ne kadar maaş alır sorusuna sizler için cevap verecek olursak bu durum kursun bulunduğu şehir, kursun bulunduğu semt ve kursun aylık kazancına göre değişkenlik göstermektedir. İlk yardımcı eğitmeni olabilmek için 2 gün temel ilk yardım eğitimi ve 3 gün eğitim becerileri eğitimi olarak toplam 5 gün toplam da 40 saat eğitim alınır. Eğitimler tamamlandıktan sonra 1 gün ara verilerek sınav uygulanır. Sınavı başarı ile tamamlayan adaylar ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanır.

İlk Yardım Sertifikası Olan Hastanede Çalışabilir Mi?

Sağlık Bakanlığı onaylı kurslara katılarak eğitimleri ve sınavları başarı ile tamamlayanlar ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanır. Peki, ilk yardım sertifikası olan hastanede çalışabilir mi gelin isterseniz sizler için bu konuda yaptığımız araştırmaları sizler için paylaşalım.

Hastanelerde bulunan meslek kadroları içerisinde ilk yardımcı diye bir meslek grubu yoktur. İlk yardımcı olan kişiler hastanelerde ilk yardımcı mesleği altında çalışması mümkün değildir ancak hastanenin belirlenen uygun meslek gruplarında çalışılabilir.

İlk Yardım Eğitimi Kaç Kişi?

Sağlık Bakanlığı onaylı kurslar tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimlerinde sınıf ortamında belirli bir grup içerisinde gerçekleştirilir. Peki, ilk yardım eğitimi kaç kişi olarak işyerlerinde verilmelidir.

Bu sorunun yanıtı işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre değişmektedir. Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 20 çalışana bir çalışan, tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 15 çalışana 1 çalışan, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri her 10 çalışana 1 çalışan olacak şekilde ilk yardım eğitimi aldırması zorunluluğu vardır.

İlk Yardım Eğitimi Kaç Yaş Sınırı?

Sağlık Bakanlığı onaylı kurslarda ilk yardım eğitimi almak için ilk yardım eğitimi kaç yaş sınırı vardır bu soruya sizler için cevap verelim. İlk yardım kurslarına kayıt yaptırmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.

İlk Yardım Hangi Sırayla Yapılır?

İlk yardımcı sertifikasına sahip olan ilk yardımcılar ani gelişen ve ilk müdahale gerektiren durumlarda belirli sıra ile hareket ederler. İlk yardım hangi sırayla yapılır bu konuyu sizler için detaylandıralım.  İlk yardım müdahalesi 3 aşama ile yapılır.

İlk aşama kişiyi güvenli yere almak ikinci aşama doğru teşhis koymak ve son aşama doğru müdahalede bulunarak ambulans çağırmaktır.

İlk Yardım Kursunda Neler Öğretiliyor?

 • İlk yardım kurslarında verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, 
 • yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
 • temel yaşam desteği,
 • kanama olaylarında ilk yardım,
 • yaralanma olaylarında ilk yardım,
 • yanık durumlarında ilk yardım,
 • donma durumlarında ilk yardım,
 • sıcak çarpmasında ilk yardım,
 • kırık çıkıklarda ilk yardım,
 • burkulma durumlarında ilk yardım,
 • zehirlenmelerde ilk yardım,
 • hayvan ısırma olaylarında ilk yardım,
 • bilinç kayıplarında ilk yardım,
 • boğulma durumlarında ilk yardım,
 • yabancı cisim yutma durumlarında ilk yardım,
 • hasta taşıma konularına yönelik eğitimler verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı onaylı kurslar tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimlerinde belirli ilk yardım konularına yönelik teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. 

Devlet Ödemeleri maddi yardım başvurusu için hemen https://www.devletodemeleri.com sayfasını ziyaret edin.

5/5 - (9 Oy )

Devlet Ödemeleri

Sosyal Yardımlar ve Devlet Ödemeleri Hakkında Son Gelişmeleri Sizlerle Paylaşmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu