Güncel

Huzur Hakkı Nedir?

Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Kimlere Verilir? Huzur Hakkı Maaşı Nasıl Alınır? Huzur Hakki Maaşı Ne Kadar? Huzur Hakkı Maaşı Kimler Alabilir?

Huzur Hakkı Nedir? Huzur Hakkı Kimlere Verilir? Huzur Hakkı Maaşı Nasıl Alınır? Huzur Hakki Maaşı Ne Kadar? Huzur Hakkı Maaşı Kimler Alabilir?

Huzur hakkı herhangi bir şirketin veya yönetim kurulu üyelerinin kanunen yerine getirmesi gereken sorumlulukları için riskleri en aza indiren maddi karşılık huzur hakkı olarak belirlenir.

Huzur hakkı bir konu hakkında kamu ya da özel sektördeki kurumların bir araya gelerek çözüm aradıkları problemin karşılığında ödenen ücrettir. Yönetim kurulu üyeleri bir araya geldiğinde bunun karşılığında huzur hakkı ücretini alır. Bu ücret ortaklar, şirket müdürleri, kurulu üyeleri gibi birtakım sorumlulukları olan kişilere verilir.

Kurulu üyelerinin her biri huzur hakkına sahiptir. Her üye eşit oranda haktan yararlanır. Huzur hakkı hesaplaması her sene değişkenlik gösterebilir.

Yapılan toplantılar ve çözüm odaklı yapılan çalışmalar haftalık ya da aylık bazda hesaplanarak huzur hakkı ücreti ortaya çıkar. Herhangi bir kamu ya da özel sektör kurumu yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra bu hakkı kazanmaya sahip olur.

Ödemelerde vergisel yük olmadığından dolayı vergi ödemesiz bir şekilde yıllık oranlarda huzur hakkı ödemeleri maaşlara yansır. Huzur hakkı hesaplamak için https://huzur-hakki.hesaplama.net/ tıklayın.

Özel sektör ve kamu da huzur hakkı yönetim kurulu üyeleri, müdür gibi üst düzey kişiler tarafından alınır. Yapılan toplantılar, geliştirme çalışmaları, iyileştirme çalışmaları, çözüm odaklı bir takım yapılan faaliyetler kapsamında bu hak elde edilir.

Huzur hakkı özel ya da devlette olsun kurulun tüm üyelerine verilir. Çünkü kurulu üyeleri belirli zamanlarda toplanarak sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Bu sebepten dolayı yapılacak olan bu mesai karşılığında huzur hakkı ücretine tabi tutulur.

Kurul üyelerinin birtakım riskleri azaltmak adına yerine getirecekleri sorumlulukların amaçlarını belirleyecek maddi karşılık huzur hakkı olarak bilinir. Huzur hakkı ödeneği anonim ya da Ltd. şirketlerde ve kamuda verilir. Huzur hakkının hizmet karşılığında ödenen tutarı her toplantı başına veya farklı türlerde yapılabilir. Ay, gün veya yıl şeklinde ödemeler yapılabilir.

Huzur hakkı ödemeleri kamu ya da özel sektörde şirketlerin ya da kamu kurumlarının belirlediği tarihlerde hesaplara yatırılır. Ayrıca maaşa ek ödeme şeklinde veya maaş dışında bir ödeme olarak alınabilir. İster kamu ister özel olsun verdiği bu huzur hakkı ücretini kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin gerekli değerlendirmeleri yaparak vergi dairesine bildirim yapması gerekir.

Huzur hakkı ödemelerinde Türk ticaret kanunu hükümleri kullanılır. Kurul kararlarında kar dağıtımında huzur hakkı ödemesinde kanunun gerek gördüğü süreç ile ödemeler yapılır. Ödeme alacak kişilerin birtakım sıfatlara sahip olması gerekir. Müdür, müdür yardımcısı, kurulu üyesi gibi birtakım sorumluluklara sahip olmaları lazımdır.

Sunulan imkanlar huzur hakkı ödemesinde kişinin inisiyatifine kalmadan verilmelidir. Sorumluluklarını yerine getiren kurulu üyeleri huzur ödemesi ile karşılığını alacağı bir sistem üzerinde planlamalarını yapar. Huzur hakkı adına bilinmesi gereken birtakım detaylar şu şekilde sıralanabilir;

  1. Özel ya da kamu kurumunda yönetim kurulu üyesi olmak,
  2. Orta düzey ve üst düzey yönetici olarak şirket ya da kamuda ilgili sıfatlara sahip olmak,
  3. Ödeme türünün ay, gün ya da yıl üzerinden yapılıp yapılmayacağının belirleneceği şirket ile ya da kamu kurumu ile yapılan sözleşmenin olması,
  4. Huzur hakkı şirket sözleşmesinde ki belirlenen maddelerde verilmelidir.
Huzur Hakkı Nedir
Huzur Hakkı Nedir

Huzur Hakkı Kimlere Verilir?

Huzur hakkı alabilmek için kamu ya da özel sektörde yönetim kurulu üyesi olmak gerekir. Şirketlerin ortaklarından biri, müdür, müdür yardımcısı gibi birtakım unvanları sahip olanlar huzur hakkı ödemelerini alır.

Huzur hakkı şirket ortakları ve şirket müdürlerine genel kurul toplanmasa bile ödenir. Ödemelerin yapılabilmesi için yönetim kurulunun kararı olması lazımdır. Yönetim kurulu ortak bir paydada buluşmadığı sürece bu ödemeler aksayabilir.

Genellikle ödemelerin hesaplanması ve ödeme süreçlerinde yönetim kurulu üyeleri bu durumda huzur hakkı meselesinde anlaşmazlık yaşayabilir. Huzur hakkı ödemesini almak isteyen yönetim kurulu üyeleri öncelikli olarak şirketleri ile yönetim kurulunun kararı ile sözleşmelerini yapmalıdır. 

Ödemelerin sadece yönetim kuruluna yapılması ve genel kurul kararı ile tescillenebilir olması huzur hakkı ödemesinde yönetim kurulu üyesi ya da müdür vasfına sahip olanlar arasında bir fark bırakmaz. Bu sebepten dolayı herkes eşit paydada toplanır.

Ödemeler şirketin belirleyeceği kurulu kararına göre yapılır. Kurul ister günlük ister aylık isterse yıllık ödemeler yapabilir. Yönetim kurulunun alacağı esas karar önem taşır. Hesaplamalar mali müşavirler tarafından yapılır ve kurulda yönetim kurulu üyesine veya müdür vasfına sahip kişilerin olup olmayışına bakılmadan kurulda bulunan herkesin bu ücretten yararlanmasına destek olunur. Yapılacak herhangi bir toplantıda yönetim kurulu üyesi veya müdürün olmasına gerek kalmadan bu hak ödemeleri genel kurul kararı ile alınabilir.

Huzur Hakkı Maaşı Nasıl Alınır?

Huzur hakkı maaşı veya ödemesi yönetim kurulu kararı ile verilir. Bu ücreti almak için öncelikli olarak kararda belirtilen hesaplamaların muhasebeci ile yapılması gerekir.

Ödemenin alınabilmesi hesapları yapılacak bankalar aracılığı ile sağlanabilir. Yapılacak sözleşmede hesap bilgileri paylaşılır ve bu ödeme vergi dahilinde kişilere ödenir. Yapılacak hesaplamalar sonucunda kişi başına düşen hak ödemeleri şirketin mali yapısı göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Ayrıca şirketler ya da kurumlar ödemeleri eşzamanlı bir şekilde yapmalıdır. Herkes ödemesini aynı zamanda ve eşit oranda almalıdır.

Huzur hakkı ödemeleri stopaj uygulanarak ödenir. Huzur hakkı ödemesinde vergilendirme şirket kaleminde gösterilmektedir. Ayrıca şirketler vergi avantajı sağlayarak ödenen miktarı gösterdiği için vergi tutarından düşerek bu durumu kendi yararlarına kullanabilir. Ödenmesi gereken tutar asgari ücret brüt ve net tutarlarına göre hesaplanır. Hesaplamadan sonra ödeneğin net rakamı ortaya çıkar.

Huzur Hakki Maaşı Ne Kadar?

Huzur hakkı net bir rakam verilmese bile brüt ve net olarak 2022 yılı içerisinde %15 ya da %20’lik gelir vergisi üzerinden hesaplanabilir. Buna göre brüt orandaki yapılması gereken tutar damga vergisi oranı ile birlikte düşünülerek 54.000 TL civarında olmalıdır. Ayrıca gelir vergisi miktarı ise brüt olarak belirlenen ücret esas alınarak 9000 TL civarıdır.

Damga vergisi ise 415 TL olarak belirlenebilir. Net olarak ödenmesi gereken tutar damga vergisi ve düşünmesi gereken vergi indiriminden sonra 40 ila 45.000 TL civarı olabilir. Bu tutar %15 ve %20 gelir vergisi dilimine bakılarak hesaplanır. Farklı hesaplama turları bulunacağı gibi yüzdelik dilim vergi indiriminde uygulandığında bu tutarlar değişebilir.

Hesaplamalar ay, gün ya da yıl şeklinde ödemeler ile birlikte verilir.  Ödemelerin yapılması sırasında mali müşavir ve muhasebeciler titiz bir çalışma yürütür. Yapılacak çalışmalar ve incelemeler sonucunda yıl içerisinde belirlenen vergi dilimi oldukça önem taşır. Çünkü vergi dilimine göre ödenekler belirlenir. Bu sebepten dolayı sürekli değişken bir rakama sahip olabilecek huzur hakkı maaşı şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında daima gündeme gelir.

Huzur Hakkı Maaşı Kimler Alabilir?

Huzur hakkı maaşı almak için öncelikli olarak şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmak gerekir. Müdür, ortak, müdür olmayan ortaklar sayılabilir.

Bu vasıflara sahip kişiler huzur hakkı ödemelerini alabilir. Ödemeler muhasebeci tarafından hazırlanır ve hesaplanır. Ayrıca vergi dilimi esas alınarak ortaya çıkar. Huzur hakkı ödemelerinde stopaj ya da damga vergisi gibi kesintiler olur. Kesintiler sonucunda ortaya çıkacak net rakam ile birlikte huzur hakkı ödemesi alacak yönetim kurulu üyesi bu ücretten yararlanır. 

Huzur hakkı maaşını alabilmek adına anonim şirketlerde ya da Ltd. şirketlerde müdür veya ortak sıfatına sahip olmak gerekir.

Sıfatlar dışında kalanların bu ücreti alması mümkün değildir. Huzur hakkı ödemesinde yönetim kurulu üyesi olmak ve gider kalemi olarak belirlenen bu ücreti alabilmek için şirketlerle iş başlangıcında sözleşme yapılmalıdır. Yönetim kurulunun kararı ile huzur hakkı maaşı belirlenir. Sonrasında ise vergi dilimi ile hesaplanarak net tutar ortaya çıkar.

5/5 - (21 Oy )

devlet ödemeleri

Devlet Ödemeleri

Sosyal Yardımlar ve Devlet Ödemeleri Hakkında Son Gelişmeleri Sizlerle Paylaşmaktayız.

2 Yorum

  1. Yarım istiyorum madurum iki tane cocugum evi kira para yardımı istiyorum

  2. Selamın aleyküm ben hatay antakyadan depremzedeyim 3 tane çocuğum var annem engelli raporu da var evimiz yıkık çadırda kalıyoruz maddi olarak çok zor durumdayım market kartı dağıtımı yapıyorsunuz bende bu yardımdan faydalanmak istiyorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu