devlet ödemeleri

Maddi Yardım

Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023? Çeyiz Yardımı Ne Kadar? Kimler Başvurabilir? Başvuru Formu

Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023? Çeyiz Desteği Nasıl Alınır? Çalışan Bayan Çeyiz Parasını Alabilir mi? Çeyiz Yardımı Ne Kadar? Çeyiz Yardımı Alan Kişi Boşanması Halinde Tekrar Aylık Alır mı?

Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023?

Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023? Çeyiz Desteği Nasıl Alınır? Çalışan Bayan Çeyiz Parasını Alabilir mi? Çeyiz Yardımı Ne Kadar? Çeyiz Yardımı Alan Kişi Boşanması Halinde Tekrar Aylık Alır mı?

Sosyal yardım kelimesinin genel tanımı yoksul durumda olan vatandaşlara devlet tarafından ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Her devletin yapmış olduğu sosyal yardımların temelinde maddi durumu yetersiz olan kişinin refah seviyesini iyileştirmek vardır.

Kısaca sosyal yardımlar yoksulluğu ortadan kaldırabilecek bir araç olarak görülmektedir. Sosyal yardımların içeriği her ülkede değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni ise ülkelerin refah seviyesinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir ülkede konut sorunu varken, bir diğer ülkede gıda sorunu vardır.

Ülkemizde sosyal yardımlar devlet tarafından yapılmakla birlikte belediyeler, özel kurumlar, zengin kişiler, dernekler, vakıflar, kaymakamlıklar, valilikler ve kızılay aracılığıyla da sağlanmaktadır.

Devletimizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla eşya yardımı, dul kadınlara maaş bağlanması, kira yardımı, elektrik tüketim desteği yardımı, kronik hastalara yardımı, asker yakınlarına maaş yardımı, 65 yaş üstü gelirsiz yaşlılara maaşı yardımı, engellilere maaş yardımı, SSPE hastalarına maaş yardımı, tüberküloz hastalarına maaş yardımı, silikozis hastalarına maaş yardımı, SED yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı, çeyiz yardımı doğum yardımı, çocuk yardımı gibi sosyal yardım programları yürütmektedir.

Yazımızın ana konusunu oluşturan çeyiz yardımının içeriğinden bahsetmeden önce ülkemizde yapılan sosyal yardımların içeriğine değinmekte fayda vardır. Çünkü bizim önceliğimiz sosyal yardımlarla ilgili okuyucularımıza her türlü bilgiyi sağlamaktadır.

Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023?
Çeyiz Yardımı Kimlere Verilir 2023?

Sosyal Yardımlar Nelerdir?

 • Hane Başı Yardım

Yoksul hanelere yapılan yardım, aylık 850 TL ve 1250 TL olarak verilmektedir. Ancak bu yardımın süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Burada önemli olan husus ise bu yardımın hane içindeki bir kişi için değil, hanede yaşayan herkesi kapsayacak şekilde yardım yapılmasıdır.

 • Çocuk Yardımı

Devletimiz, bir ve iki çocuğu olan ailelere 350 TL, üç çocuğu olanlara 450 TL, dört çocuğu olanlara 550 TL, beş ve daha fazla çocuğu olanlara ise 650 TL tutarında çocuk yardımı adı altında maddi destek sağlamaktadır.

Çocuk yardımının yapılmasının bir diğer nedeni ise ilerleyen yıllarda Türkiye nüfusunun azalmasını önlemek için ailelere daha fazla çocuk yapmaları için devletimiz çocuk yardım parası vererek aileleri teşvik etmektedir.

 • Doğalgaz Desteği

Kış aylarında yoksul vatandaşlara destek olmak için devlet tarafından doğalgaz desteği verilmektedir. Bu doğalgaz desteği 900 TL ve 2.500 TL tutarında değişmektedir. Ayrıca Doğalgaz desteğinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kronik hastalığı olan ve yaşam ünitesi gibi cihazlarda hayatına devam eden vatandaşlara ek olarak %5 destek ödemesi sağlanmaktadır.

Doğalgaz desteğini veren sadece devlet değil, işverenler de çalışanlarına doğalgaz desteği vermektedir. İşveren bu desteği sağladığı zaman devletimiz aldığı bazı vergilerden vazgeçmiştir.

 • Dul Desteği

Devletimiz dul desteği adı altında eşini kaybeden ve boşanan kadınlara iki ayda bir olmak üzere 1.000 TL’lik bir maddi yardım sağlamıştır.

Böylelikle devletimiz tek başına hayatlarını devam ettirmeye çalışan kadınlara maddi olarak elini uzatmıştır.

 • Barınma Desteği

Maddi durumu yetersiz olan vatandaşların evlerini onarmak için devletimiz verdiği barınma desteğinden yararlanabilir. Barınma desteği adı altında ev onarımı için 75.000 TL, prefabrik türündeki evler için 150.000 TL ve betonarme tarzı evler içinde 200.000 TL gibi para yardımları sağlanmaktadır.

 • Şartlı Eğitim Desteği

Dünyada hiçbir çocuğun eğitim hakkı elinden alınamaz. Ülkemizde çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayacak durumda olan ailelere devletimiz eğitim desteği adı altında maddi yardım sağlamaktadır.

Vatandaşların bu desteği alabilmesi için çocuğunun eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitim desteği aylık olarak ilköğretim erkek öğrencileri için 90 TL, kız öğrencileri için 100 TL, ortaöğretimdeki erkek öğrenciler için 130 TL, kız öğrenciler için ise 150 TL olarak belirlenmiştir.

 • Asker Ailesi Desteği

Devletimiz vatani görevini ifa eden askerlere ve sosyal güvencesi bulunmayan askerlerinin ailelerine iki ayda bir olacak şekilde 800 TL tutarında maddi yardım sağlamaktadır.

 • İkiz Çocuk Desteği

İkiz Çocuk desteği ise maddi geliri yetersiz olan ailelerin çocuklarına her biri için 400 TL tutarında maddi yardım verilmektedir. Ancak ikiz çocuk desteğinin alınabilmesi için ailedeki kişilerin gelirleri 1.883.45 TL’nin altında olması gerekmektedir.

Çeyiz Desteği Nasıl Alınır?

Devletimizin vatandaşlara vermiş olduğu sosyal yardımlardan bir tanesi de çeyiz yardımıdır. Çeyiz yardımına başvuru yapacak kişinin öncelikle ikamet ettiği yerde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmesi gerekmektedir.

Ancak her sosyal yardımlarda olduğu gibi çeyiz yardımı başvurularında bazı kurallar bulunmaktadır. Bu doğrultuda emekli sandığı üzerinden yetim aylığı alan bir kişinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu da göreve başladıysa, Ankara’da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığı’na çeyiz yardımı başvurusunu yapması gerekmektedir.

Eğer kamu görevine 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başladıysa Sosyal Güvenlik Kurumunun il veya ilçe müdürlüklerine giderek çeyiz yardımı başvurusunu yapacaktır.

Çalışan Bayan Çeyiz Parasını Alabilir mi?

Çalışan kadınlar çeyiz parası alamazlar. Çünkü çeyiz parası alacak kişinin annesinin veya babasının hayatta olmaması ve yetim aylığı alması gerekmektedir. Çalışan kadınların maddi geliri olduğu için bir muhtaçlık durumu söz konusu değildir.

Çeyiz Yardımı Ne Kadar?

Çeyiz yardım parasının tutarı, çeyiz yardımı alacak vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı maddi gelire göre belirlenmektedir. Bu doğrultuda bir kız çocuğunun aldığı yetim aylığının 12 veya 24 katı kadar çeyiz parası yardımı yapılmaktadır.

Kısacası bir kişi yetim maaşını emekli sandığından alıyorsa 12 katı kadar, SSK veya BAĞ-KUR üzerinden maaşını alıyorsa da 24 katı kadar çeyiz yardımı verilmektedir.

Çeyiz Yardımı Alan Kişi Boşanması Halinde Tekrar Aylık Alır mı?

Devletin vermiş olduğu çeyiz yardımı parası kadının her evlendiğinde değil, sadece bir kere olacak şekilde verilmektedir. Çeyiz yardım parası alarak evliliğini gerçekleştiren kadının iki yıl sonra boşanırsa, bir yerde çalışmamak koşuluyla başvuru yaparak tekrar yetim aylığını alabilir.

Eğer çeyiz yardımı aldığı tarihten itibaren iki yıl dolmadan boşanırsa yetim aylığı alamaz. Yetim aylığı alması için iki yıl beklemesi gerekmektedir.

Erkek Çocuklar Evlenme Ödeneği Alır mı?

Halk nezdinde evlenme ödeneği çeyiz yardımı olarak bilinmektedir. Çeyiz yardımından erkekler faydalanamazlar. Çünkü devletin belirlemiş olduğu şartlar da çeyiz yardımını yetim aylığı alan kızlara verilmektedir.

Çeyiz Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

SSK ve BAĞ-KUR’dan yetim aylığı alan bir kişinin çeyiz yardımına başvuru yapması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Daire Başkanlığına gitmelidir. Ayrıca ikamet ettiği yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezine de giderek de çeyiz yardımı başvurusu yapabilir.

Emekli Sandığından yetim aylığı alan bir kişi ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Daire Başkanlığına giderek çeyiz yardımı başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Çeyiz Parası Hangi Bankaya Yatar?

Ülkemizde verilen sosyal yardımlardan birisi olan çeyiz yardımına başvuru yapan kişinin başvurusu kabul edildiyse, çeyiz yardım parasını almak için nüfus cüzdanınızla birlikte Ziraat Bankasına giderek hesabınızdan çekebilirsiniz. Eğer Ziraat Bankasında hesabınız yoksa bile çeyiz paraları aynı bankaya yatmaktadır.

Çeyiz parası yardımına başvurusu online olarak değil, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek yapılmaktadır.

Çeyiz yardımına başvuru yaparken size verilen formdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak zorundasınız.

Çeyiz parası yardımı başvurusunu sorgulamak için ALO170 irtibat numarasını arayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti tıklayınız.

E-devletten sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

 • Online olarak başvuru yapmak için e-devlet portalına bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.
 • Portala giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Sosyal Yardım Hizmetleri” yazınız.
 • Çıkan sonuçlardan “Sosyal Hizmet Başvurusu” seçeneğine tıklayarak, başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz.
 • Bu sayfanın sağında “Yeni Başvuru” kutucuğu göreceksiniz, o kutucuğa tıkladığınızda başvuru formuna ulaşmış olacaksınız.

Ardından sizden istenen bilgileri eksiksiz ve tamamen doğru bir şekilde girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden yaptığınız sosyal yardım başvurunuzun sorgulama işlemini yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama tıklayınız.

Sosyal yardımlarla ilgili bilgi almak için ALO144 numarasını arayabilirsiniz

Devletin yapmış olduğu sosyal yardımları online olarak başvuru yapmak istemiyorsanız, belediye binalarına giderek oradaki çalışanlarla iletişime geçerek hem sosyal yardımlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz hem de sosyal yardım başvurunuzu yapabilirsiniz.

Çeyiz yardım parası başvurusu için hemen https://www.devletodemeleri.com/ceyiz-yardimi-nasil-alinir-2023/ Tıklayın.

5/5 - (33 Oy )

Devlet Ödemeleri

Sosyal Yardımlar ve Devlet Ödemeleri Hakkında Son Gelişmeleri Sizlerle Paylaşmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu