Sosyal Yardımlar Nelerdir? Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgulama

Sosyal Yardımlar Nelerdir? Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgulama
Sosyal Yardımlar Nelerdir? Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgulama. Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan...

Sosyal Yardımlar Nelerdir? Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Sorgulama. Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler devletimiz olarak bir çok yardım yapılmakta. Bu yazımızda bu yardımlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Sosyal Yardımlar Nelerdir ?

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak, gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. Bu kapsamda aşağıda sıralayacağımız yardımlara başvura bilir bu yardımlardan yararlana bilirsiniz.

 • Doğum Yardımı
 • Çoklu Doğum Yardımı 
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
 • Öksüz ve Yetim Yardımı 
 • Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
 • Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
 • Terör Zararı Yardımları
 • Afet-Acil Durum Yardımları 
 • İşe Yönlendirme Yardımı
 • Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar
 • Gıda Yardımları
 • Aşevleri
 • Barınma Yardımları
 • Sosyal Konut Projesi
 • Yakacak Yardımları
 • Elektrik Tüketim Desteği
 • Sosyal Uyum Yardımı (SUY)
 • Yaşlı Aylığı
 • Engelli Aylığı
 • Engelli Yakını Aylığı
 • Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)
 • Engelli İhtiyaç Yardımları 
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri 
 • Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik)
 • Katılım Payı Ödemeleri
 • Kronik Hastalık Yardımı
 • Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler
 • Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği 
 • Şartlı Eğitim Yardımları 
 • Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)
 • Eğitim Materyali Yardımı
 • Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı
 • Yurt Yapımı
 • Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar
 • Muhtelif Eğitim Yardımları

Doğum Yardımı Başvurusu Ve Sorgulama

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır ?

Doğum yardımı başvuru dilekçenizle birlikte sosyal yardım müdürlüklerine başvuruda buluna bilirsiniz.

Doğum yardımı başvurusundan kimler faydalanır ?

Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri bu yardımdan faydalana bilir.

Doğum yardımı ne kadar ?

Doğum yardımı Birinci çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL dir. Ödemeler tek seferliktir.

Doğum yardımı sorgulama

Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Çoklu Doğum Yardımı Başvurusu Ve Sorgulama

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

Çoklu Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır ? ; Anne veya anne adına baba, ya da kanuni temsilci T.C. kimlik kartı ve hane halkı geliri belgeleyen evraklar ile sosyal yardım müdürlüklerine başvurmalıdır.

Çoklu Doğum yardımından kimler faydalanır ?; Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (1.417,80 TL) az olan haneler bu yardımdan faydalana bilir.

Çoklu doğum yardımı ne kadar ?; Çoklu doğum yardımı aylık 215 TL'dir. Ödemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Çoklu Doğum yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ? ; Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar T.C. Kimlik kartı dilekçe ve ölüm belgeleri ile sosyal yardım müdürlüklerinden başvurularını yapabilirler.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımından Kimler Faydalanır ? ; Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar bu yardımdan faydalanabilir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Ne Kadar ? Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı aylık 500 TL'dir Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusu ve Sorgulama

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Öksüz ve Yetim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır ?; Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi tarafından başvuru dilekçesi ve ölüm belgeleriyle başvuruda bulunulabilir.

Öksüz ve Yetim Yardımından Kimler Faydalanır ?; Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar bu yardımdan faydalana bilir.

Öksüz ve Yetim Yardımı Ne Kadar ?; Öksüz ve yetim yardımı aylık 300 TL'dir Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yapılan bir yardımdır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ?; Askerlik görevini yapan kişi evli ise eşi, bekar ise anne veya babası başvuru dilekçesi ile sosyal yardım müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardımından Kimler Faydalanır ?; Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası bu yardımdan faydalana bilir.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Ne Kadar ? Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı aylık 500 TL'dir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Başvurusu ve Sorgulama

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yapılan yardım çeşididir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır ?; Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi başvuru dilekçesi ile birlikte sosyal yardım müdürlüklerine başvuruda buluna bilir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından Kimler Faydalanır ?; Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar bu yardımdan faydalana bilir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Ne Kadar ?; Muhtaç asker çocuğu yardımı aylık 200 TL'dir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Terör Zararı Yardımları Başvurusu ve Sorgulama

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır.

Terör Zararı Yardımları Başvurusu Nasıl Yapılır ?; Terör olaylarından etkilenen ailelerin mensup olduğu 18 yaş üstü vatandaşlar başvuru dilekçeleri ile birlikte sosyal yardım müdürlüklerine başvuruda buluna bilirler.

Terör Zararı Yardımlarından Kimler Faydalanır ?; İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar bu yardımdan faydalana bilir.

Terör Zararı Yardımları Ne Kadar ? Hane başı aylık 1200 TL'dir bu yardımların ne kadar süre ile verileceğini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.

Terör Zararı Yardımları Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Afet-Acil Durum Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Afet-Acil Durum Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ?; Afet ve acil durum halinde zor durumda kalan hanelere mensup 18 yaşını doldurmuş bireyler başvuru dilekçesi ile birlikte sosyal yardım müdürlüklerine başvuruda buluna bilirler.

Afet-Acil Durum Yardımlarından Kimler Faydalanır ?; Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın) bu yardımdan faydalanabilirler.

Afet-Acil Durum Yardımları Ne Kadar ?; Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Afet-Acil Durum Yardımı Sorgulama; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

İşe Yönlendirme Yardımı Başvurusu ve Sorgulama

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardımlardan yararlana bilir.

İşe Yönlendirme Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır ?; İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım alan kişiler başvuru dilekçesi ve T.C. Kimlik kartlarıyla sosyal yardım müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

İşe Yönlendirme Yardımından Kimler Faydalanır ?; İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım alan kişiler bu yardımdan yararlana bilir.

İşe Yönlendirme Yardımı Ne Kadar ?; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir.

İşe Yönlendirme Yardımı Sorgulama ?; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Şehit yakınları ve gazilere, sosyal güvenlik ve muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın temel ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından süreklilik arz etmeyen (barınma yardımları hariç) yardımlar yapılmaktadır. (Barınma yardımı başvuruları, barınma yardımlarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.)

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ? 18 yaş üstü şehit yakını ya da gaziler başvuru dilekçeleri ile birlikte Sosyal yardım müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirler.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlardan Kimler Faydalanır ? Bu yardımdan tüm ihtiyaç sahibi şehit ve gazi yakınları faydalana bilir.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardım Ne Kadar ? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardım Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Gıda Yardımı Başvurusu ve Sorgulama 

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır ? ; Hane halkının 18 yaş üstü herhangi bir bireyi başvuru dilekçesi ve gerekli evraklar ile sosyal yardım müdürlüklerine başvurması gerekir.

Gıda Yardımından Kimler Faydalanır ? ; 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler bu yardımdan faydalana bilir.

Gıda Yardımı Ne Kadar ? ; Bu yardımlar hane halkının ihtiyacına göre belirlenmektedir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.

Gıda Yardımı Sorgulama ; Başvurularınızı alo 183 ve alo 184 nolu telefonları arayarak yetkili kişilerden bilgi alabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum