Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?Rüyada Köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu şayet şirin bir çocuk demektir. Aynı vakitte Rüyada...

Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu şayet şirin bir çocuk demektir. Aynı vakitte Rüyada Köpek görmek bağlılık manasına dahi gelmektedir. Köpek rüyası tür tür deyim edilmiştir. Rüyada Köpek yönünden kovalanmak titiz olmak gerektiğine ve Köpek kovalaması, söz sahibi açgözlü kimseye, Köpek kovalamak şayet kötü kimselerden kurtulmak olarak deyim edilmiştir. Rüyada Köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek bunun yanı sıra kötü huylu bilen, uşak ve fitneci kimseler diyerek de deyim edilir. Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Yavru Köpek Görmek

Köpek yavrusu şirin bir çocuk manasına gelir. Eğer Köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada kara Köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder. Rüyada yavru Köpek sevmek, düş sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru Köpek sevdiğini gören şahıs, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına dahi yorulur. Rüyada yavru Köpek sevmediğini görmesi, düş sahibinin, iyilik göreceği şahıslar olduğuna ve onlardan her daim yardım alacağına delalettir.

Rüyada Köpeğin Yavrusu Emzirmesi

Rüyada kadın bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine işaret eder. Bekarsa caiz süt emmiş bir kimseyle evleneceğine işarettir.

Rüyada Evde Köpek Görmek

Düşmanlığında dahi iyilik ve şefkat olan biri ile deyim edilir. Aynı vakitte merhametli ve yetişkin kimse demektir. Adi ev köpeği, gaddar düşmana delalet eder.

Rüyada Havlayan Köpek Görmek

Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Rüyada köpeklerle birlikte havladığını görmek, istek ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada işitilen köpeklerin sesi, lüzumsuz ve boş söze deyim edilir.

Rüyada Köpek Gibi Havlamak

Rüyada köpeklerle birlikte havladığını görmek, istek ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor ya da havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Güven içerisinde olacağına yorumlanır. Kişi isteğine erişir. Sokakta sürü durumunda havlayarak giden köpekleri gören, içerisinde beslediği tüm isteklerine kavuşur. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Yine bir köpeğin biri üstüne havladığını görmek, öteki aleyhinde kötü ve fena söz dile getiren kimseye delalet eder.

Rüyada Köpek Yalaması

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini yenmek talip rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

Rüyada Küçük Köpek Görmek

Küçük Köpek zarar vermeyen, gücü gücü olmayan bir kimse ile deyim edilir.

Rüyada Büyük Köpek Görmek

Endişe işaretidir. Cafer-i Sâdık (R.A) rüyada Köpek görmeyi alçak hasım, açgözlü varlıklı, işleri ve amelleri çirkin âlim, fitneci ve bilgisiz adam olarak deyim etmiştir.

Rüyada Bir Sürü Köpek Görmek

Düşmanların çokluğuna işaret eder.

Bir köpeğin önüne kemik atmak

İyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza yorulur.

Bir köpeğin duru su içtiğini görmek

Yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ama başınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayır işlerde harcayacağınıza işarettir.

Rüyada Köpek Sesi Duymak

Fuzuli işlere ve boş sözlere işarettir.

Rüyada Köpek Boğuşturmak

Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için sarfedilen köpekleri görmek, havadar, zevkli hayata ve sefaya delâlet eder.

Rüyada Süs Köpeği Görmek

Ebu Sait El Vaiz: Köpek görmeyi iki şekilde deyim etmiştir: Sahibi olduğu hizmetçiler ve yendiği hasım. Muzır Köpek, düş sahibi için zarar verecek düşmandır. Oynamak ve eğlenmek için beslenen şirin süs köpeği, lezzet almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hainlik ettiğine delalet eder. Muzır Köpek, düş sahibi için zarar verecek hasım; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, lezzet almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Rüyasında bir Köpek saatin aldığını ya da kendine armağan edildiğini görmek, geçimlik konusunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

 Rüyada Çoban Köpeği Görmek

Rüyada çoban köpeği görmek ve ona malik olmak, varlık, mal ve menfaate işarettir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, düş sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir.

Rüyada çoban köpeği beslemek

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, ya da ev halkının bizzat ile ilgili büyük saygıları bulunduğuna işarettir.

Rüyada köpeğe yemek vermek

Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.

Rüyada Köpeği Çekip Götürmek

Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendine yârdim için birtakım bireylerin başvuracağına işarettir.

Rüyada Köpeğin Elbiseyi Yırtması

Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden ötürü üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde noksanlık olduğuna yorumlanır.

Rüyada Uyuyan Köpek Görmek

Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde ehemmiyetsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

Rüyada Köpek Beslemek

Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir şahıs olarak bilinir. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

Rüyada Köpek gezdirmek

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde ya da caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir şahıs olduğuna delalet eder.

Rüyada Köpek Öldürmek

Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, hasım üstüne galip olmaya işarettir. Düşmanları varsa düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Düşmanına galip gelir.

Rüyada Köpek Uluması

Rüyada kendine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, insafsız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işit.

Kahverengi Köpek Görmek

Kahverengi Köpek ilişkilerin kontrolden çıktığını söylem eder. Ufukta yeni bir dostluk olacağına yorulur.

 Rüyada Köpek Isırması

Yavru Köpek yönünden ısırılan organ kısmına tabi olarak, çoğunlukla bir tür güvensizlik manasına gelir. Örneğin, rüyanızda bir Köpek elinizi ısırırsa, çalışma arkadaşlarınızın direkt olarak emeğinize alan okuyacağını gösterir. Ve onların senin alacağın kararlara hainlik ettiğini hissediyorsun. Rüyada elini köpeğin ısırması iyi değildir. Keyif kaçıracak, can sıkıp, moral bozacak birtakım olayların yaşanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada Köpek ısırması hizmetçi, arkadaş ve yakın kimselerden gelecek sorun ve musibet demektir. Köpeğin ısırdığını görmeniz, bir iyi arkadaşınız sebebiyle sorun yaşayacağınız manasına gelir. Bir köpeğin vücudunu ısırması ve elbiselerini parçalaması, işinde kendine rakip olan şahıslar yönünden sıkıştırılarak, zarara uğratılacağınıza alamettir. Kimi düş yorumcularının tabirine göre rüyada köpeğin size saldırdığını görmek, düşmanından fena bir davranış görmek demektir. Bir kimse rüyasında kolunu bir Köpek ısırdığını görse, o kimseye hissettiği ıstırap kadar düşmanından bir zarara erişir. Bazen düş sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi ya da bir arkadaş ve ahbabı yönünden bir sorun ve musibet erişir.

Rüyada köpekle boğuşmak

Kendinize güvenen, kuvvetli bir ademoğlu olduğunuz için, yaşamda her daim etkin olacaksınız. Rüyada Köpek saldırması rakipleriniz yönünden onların emri altına girmeniz için titiz olmanız gerektiği bir ikaza işarettir.

 Rüyada Bağlı Köpek Görmek

Eskiden yaptığınız birtakım şeylerden vicdan azabı çektiğinize yorumlanır. Ailenize daha çok vakit ayırmanızı söylem eder. Vaktinizi azıcık dahi yakınlarınızla geçirmesinde yarar var.

Rüyada Ağlayan Köpek Görmek

Rakip ve düşmanlarınızın sizden çekindiğini işaret eder.

Rüyada Köpek saldırması

Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu beyinsiz bir adam çekiştirme eder. Rüyasında bir köpeğin kendine saldırdığını, ama ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendine diş bilediklerine, ama zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendine saldırdığını görmek, ötekisi için kötü söz dile getiren bir adama delildir. Rüyada Köpek saldırması kötü gayeli kimselerin varlığına hükmedilir. Bazı tabircilere göre şayet rüyada Köpek saldırması bir hadiseden ötürü düş sahibinin üzüleceğine yorumlanırken, bazı tabircilere göre şayet rüyada Köpek saldırması bireyin işlerinde noksanlık olduğuna işarettir.

Köpeklerin Birbirine Saldırması

Kirmani ye göre rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üstüne saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üstüne yollar.

Köpek Saldırısına Uğramak

Yolda giderken birkaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı yönünden kötü karşılanacağına ama onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Rüyada Koyun Köpeği Görmek

Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu ile ilgili kıskanç bir kimseye delalet eder.

 Rüyada Köpek Sahibi Olduğunu Görmek

Köpek sahibi olmak korkulardan kurtulmaya yorulur. Halk arasında itibarlı bir kişiliğinizin olacağına yorumlanır.

Rüyada Av Köpeği Görmek

Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir. İsmail El Es AS'a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, hasım olduğu ileri sürülen bir şahıstan çıkar görür. Av köpeğinin eti, miras ile deyim olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, yarar göreceği bir düşmanını uzaklaştırır. Bütün insanlar ile ilgili hayır ve onun gerçekleştireceği hoş bir iş ile deyim olunur. Emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delalettir. Saltanat ve memuriyete erbap biri için bu düş, büyük bir makamı temsil eder. Tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye işarettir. Güvenli, itibarlı ve rahat yaşam sürdürmek anlamındadır.

Rüyada Uyuyan Köpek Görmek

Huzurlu ve mesut olmaktır. Korku ve endişelerin yok olmasına delalet etmektedir.

Rüyada Köpek Eti Yemek

Köpek eti yediğini görmek, düşmanı üstüne galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir. Düşmanından eline mal geçer. Köpek eti hasım malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye işarettir. Rüyada köpeği kesip etinden yemek düşmanına üstün olmaya yorulur. Fakat eline yasak mal geçer.

Köpek Sütü İçmek

Köpeğin sütünü içmek, kaygı ve telaştır. Korkuya işarettir. Düşmandan çekinmektir. Rüyada Köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna yorulur. Bu düş ondan çekindiğine delalet eder.

Köpekle Konuşmak

Rüyada bir köpekle muhabbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'dahi beyan edilen ünlü kıssasına böylece gizlenmeye delâlet eder.

Rüyada Dişi Köpek Görmek

Abdülgani Nablusi ye göre; kadın Köpek aksi ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir kadın köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, bu türlü bir bayanın şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına yorulur. İki köpeğin bir kadın köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder. İnatçı ve kötü bir kavim ve millete bağlı sıradan bir kadına delalet eder. Huysuz ve nihayetinde bela olacak bir kadınla deyim olunur. Aynı vakitte nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.

Eve Köpek Girmesi

Fakir, sahipsiz, tarumar bir kavme delalet eder. Maddi hali kötü kimselere sadaka vermelisiniz.

Rüyada Köpek Olmak

Rüyasında kendisinin aniden bir Köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek gururlu davrandığına işarettir. Evvelce Köpek olmasına karşın, aniden ademoğlu olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah'ın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder. Başının Köpek başına döndüğünü görmek, sorun ve meşakkate delalet eder. Rüyasında insanken Köpek olduğunu gören kimsenin yaptığı bir yanılgı yüzünden bu büyüklenme, onur ya da şirk olur ona bahşedilmiş olan büyük bir bilim elinden alınmıştır tövbesi beklenir taki affedilene kadar.

Rüyada Köpeğin Kaçması Görmek

Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.

Rüyada Siyah Köpek Görmek

Bazı yorumcular; rüyada kara bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu çoğu kez deneyim edilmiştir, derler. Siyah Köpek bir kara bir düşmana, ak Köpek başka düşmanlara yorumlanır, Siyah köpeğin uluması, humma hastalığına delalet eder.

Sarı Köpek Görmek

Sarı Köpek, cılız ve hasta bir düşmanı temsil eder.

Rüyada Beyaz Köpek Görmek

Beyaz pozitiftir. Barışı ve mutluluğu simgelemektedir. Düşmanınızın size zarar vermeyeceğini söylem eder. Beyaz Köpek arkadaşlarınız ya da ailenizle olan ilişkinizin iyi yönde olduğunu gösterir.

Köpek Bağlamak

İyi giden işlerin bozulmasıdır. Bir direğe düğümlemek, parasızlık çekmeye işarettir. Kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı manasına gelir.

Rüyada Hasta Köpek Görmek

Düşmanınızın cılız ve güçsüz bir kimse olduğunu söylem eder. Ayrıca size karşı şer düşünen kimselerin hastalanacağına işarettir.

Rüyada Köpek Almak

Köpek alabilmek, onun başka insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpek armağan alabilmek, geçimlik konusunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olacağına yorulur. Fakat sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle dostluk ve muhabbet eder ve yüksek miktarda sever.

Rüyada Köpek Ölmesi

Normalde arkadaş gibi gözüken ama size şer besleyen, sinsi ve hain kimselerden kurtulacağınızı gösterir. Aynı vakitte, rüyayı gören kimsenin yüreksiz ve işe yaramaz, egoist bir kimseden kurtulacağına işaret sayılır. Rüya sahibinin o kimseden rastgele bir zarar görmeyeceğine hükmedilir.

 Rüyada Köpek yönünden kovalanmak

Rüya sahibinin rüyasında rastgele bir Köpek yönünden kovalanması, hırslı, ispikci, lafçı, davranışları çirkin, size çekemeyen bilgisiz bir kimsenin varlığına işarettir. Bazen rüyada Köpek yönünden kovalanmak, haz ve sefaya düşkün kimseye, devamlı kötülüğü emreden nefsine, eğitim görmüş ama hâl ve hareketi iyi olmayan insanlara delalet eder. Rüyada Köpek yönünden kovalanmak, huysuz ve ekstrem açgözlü insana alamettir. Genel anlamda rüyada her ne şekilde görülürse görülsün bir Köpek yönünden kovalanmak etrafınızdaki zarar vermeyen ve aptal bir bireyin yaptığı dedikoduyu işaret etmektedir.

Rüyada Köpek kovalaması

Rüyada Köpek kovalaması, rüyayı gören kimse için kötü gayeli kimselerin varlığına delildir. Etrafınızda kem gözlü insanların varlığına ve o insanların sizin hakkınızda ki negatif, kötü niyetlerine yorulur. Rüyada Köpek kovalaması düş sahibinin iş hayatında rakiplerini ve arkadaşları arasında kıskanç şahıslara işarettir. Rüyada Köpek kovalaması ve bu kovalamadan kaçtığını görmek iş hayatındaki rekabete işaret eder. İş hayatında kendisini engellemeye çalışan kimselere işarettir. Ayna vakitte rüyada Köpek kovalaması: düş sahibinin çevresindeki insanların pek çok yalana başvurduklarını ve bireyi kullanmak için fırsat kolladıklarını dahi işaret eder.

Rüyada Köpek kovalamak

Bir kimse rüyada bir köpeği kovaladığını görse, rüyayı görenin kötü gayeli kimselerin farkına varacağına ve bu kimselerden kurtulacağına işaret eder. Rüyada Köpek kovalamak düş sahibinin etrafındaki kötü gayeli kimselerden zarar görmeyeceğine yorulur. Aynı vakitte rüyada Köpek kovalamak üzüntü ve korkuların biteceğine hükmedilir. Günümüz tabircilerine göre rüyada Köpek kovalamak düş sahibinin şansının açıldığına ve bol rızka kavuşacağına işaret edilir. Bazı tabircilere göre rüyada Köpek kovalamak şayet düş sahibinin , dileğinin gerçekleşmesi olarak yorumlanmıştır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.