Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama ve Başvuru Formu Sosyal Yardım, Erzak Yardımı, Gıda Yardımı, Yardım Kolisi, Maddi Yardım Kırşehir Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama; İç Anadolu Bölgesi’nin eşsiz şehirlerinden...

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama ve Başvuru Formu Sosyal Yardım, Erzak Yardımı, Gıda Yardımı, Yardım Kolisi, Maddi Yardım Kırşehir Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama; İç Anadolu Bölgesi’nin eşsiz şehirlerinden Kırşehir ilimizde vatandaşına düzgün ve doğru bir şekilde hizmet vermeye çalışan Kırşehir Belediyesi; pandemiden dolayı mağdur olanlara, muhtaçlara, geçim sıkıntısı çeken dar gelirli ve düşkün kimselere gereken gizlilik içerisinde nakdi ve ayni yardımlar vermeyi 2021 yılında da sürdürüyor. Faturasını ödeyemeyenlere yönelik askıda fatura sistemini etkin hale getiren Kırşehir Belediyesi; ihtiyaç sahibi ve geçim sıkıntısı çeken kimselerin faturalarını askıya bırakabilmelerine, hayırsever vatandaşlarca ödeyemedikleri faturalarının ödenebilmesine imkan hazırlıyor. Böylelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi kişiler; doğal gaz, su ve elektrik gibi fatura giderlerini ödeme mecburiyetinden kurtuluyorlar. Bu yazı içerisinde, Kırşehir Belediyesi’nin sağlamış olduğu nakdi ve ayni sosyal yardımlara ilişkin kapsamlı bilgilendirmeyi bulacaksınız.

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kırşehir Belediyesi, belediyeye bizzat gidip başvuru formunu dolduran veya e-devlet kapısı üzerinden Kırşehir nakdi veya ayni yardımlarına başvuran Kırşehir belediye sınırları içerisinde ikamet etmekte olan kişilerin, yardım taleplerini yanıtlamaya çalışıyor. Belirli bir hak gözeterek vatandaşlarına destek olmayı amaçlayan belediyenin, yardımlarını isteyenlerin; nüfus cüzdanlarıyla birlikte bizzat belediyeye başvuruda bulunmaları gerekir. Kırşehir Belediyesi sosyal yardımları için  e-devlet kapısı üzerinden kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle giriş sağlanıp başvuruda bulunulabilir. Kırşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu nakdi ya da ayni yardımlara e-devlet kapısı üzerinden başvurmak ve yapmış oldukları başvuruyu sorgulamak isteyenler;

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

linkinden söz konusu işlemleri gerçekleştirebilirler.

Kırşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Belediyenin tüm nakdi ve ayni yardımlarını şu maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Gıda ve erzak yardımı
 • Mobilya ve eşya yardımları
 • Kıyafet yardımları
 • Yakacak yardımları
 • Kira destekleri
 • Öğrencilere ilişkin burs destekleri
 • Çocuklara yönelik eğitim destekleri
 • İhtiyaç sahibi şehit yakını ve gazilere sunulan yardımlar
 • Dul kadınlara ilişkin yapılan yardımlar
 • Engelli kimselere ve kronik hastalara yönelik yapılan yardımlar
 • Afetzedelere yönelik yardımlar
 • Yaşlılara yönelik yardımlar
 • Yeni doğan bebeklere ilişkin yardımlardır.

Kırşehir Belediyesi, belediyenin bütçesi elverdiği ölçüde kimsesiz, düşkün, yetim, geçim sıkıntısı çeken ve ihtiyaç sahibi kişilere birkaç kez veya sürekli yardım yapabiliyor. Yardıma muhtaç kişilere yönelik sürekli yapılan destekler, bu kişilerin muhtaçlıkları ortadan kalktığı anda sonlanmaktadır. Mesela bir süreliğine iş bulamayan ve geliri olmayan kişiler, iş buldukları anda onlara ilişkin yardımlar kesilerek daha ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım edilmesi tercih edilmektedir. Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlara başvuran kişilerde, muhtaçlık veya yoksulluk kriterlerinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Yalnız yaşayan veya yoksul olan kimsesizlere ortalama 4 kişi şeklinde hesaplanan 1 ailenin aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde erzak yardım paketleri gönderen belediye, yine bu ailelere kış aylarında kullanılmak üzere yakacak odun ve kömür gibi malzemeler de dağıtıyor. Hayırseverlerce bağışlanan, az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış atıl kıyafetleri, ev eşyalarını ve mobilyaları da yoksullara veriyor. Yoksul aile çocuklarından eğitim desteğini esirgemeyen Kırşehir Belediyesi; bu ailelerin çocuklarına eğitim yaşamına ilişkin giysi ve kırtasiye yardımında bulunarak onlara bedenlerine uyacak şekilde mont, kaban, ayakkabı ve okul forması; okulda kullanılması için çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye ediyor. Doğal afetlere yani deprem, sel ve yangın gibi istenmeyen hadiselere maruz kalan ve bu durumu belgeyle ispatlayan başvuruculara; gıda yardımı, kira desteği, para ve yakacak yardımı gibi pek çok yardım yapılabiliyor. Yaşlılara yönelik yakın zamanda başlattığı evde bakım hizmeti bağlamında, kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorlanan ve yanında kimsesi bulunmayan vatandaşlara sahip çıkmak maksadıyla; bu kişilerin evlerine periyodik bir biçimde sağlık muayenelerini ve kontrollerini yapacak sağlık görevlileri gönderilmektedir. Eşi cezaevinde bulunan, kendisine yardım edecek kimsesi ve düzenli geliri olmayan kadınlara, eşinden boşanmış veya eşini yitirmiş dul kadınlara ve onların çocuklarına para yardımı dahil olmak üzere birçok sosyal yardım yapılabiliyor. Kırşehir Belediyesi; bazen de yoksul veya ihtiyaç sahibi olmasına rağmen belediye yardımlarına başvurmamış olan fakat yoksul olduğu müdürlük, zabıta tarafından tespit edilenlere de kendiliğinden yardım yapmaktadır. Kırşehir Belediyesi engelli vatandaşlara gıda ve giysi yardımı gibi destek sağlamasının yanında onların baston, akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını da karşılıksız gidermektedir. Kronik hastalığı bulunanlara ise havalı yatak ve buna benzer medikal cihazlar temin etmektedir. Amasya Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Kırşehir Belediyesi yardım başvurusu

sorgulama; Kırşehir Belediyesi yardım talebiyle başvurmuş olan engelliler, muhtaçlar ve kimsesizler; kısaca belediyeye yardım başvuru şartlarına haiz ve il sınırlarında yaşamakta olan herkes, sorgulama işlemlerine yönelik belediye binasına gidebilmektedir. E-devlet kapısı üzerinden de yardım başvurusu yapılabilmekte ve başvuru sonrası sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kırşehir Belediyesi yardım başvuruları sonuçlanana kadar rahatlıkla takip edilebiliyor; olumlu veya olumsuz her türlü sonuç, kolaylıkla öğrenilebiliyor. E-devlet kapısı aracılığıyla başvuru sorgulamasında bulunmakisteyenler,

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

linkinden söz konusu işlemi gerçekleştirebilirler.

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Kırşehir Belediyesi yardım başvurusu telefon numarası;Kırşehir’de yaşamakta olan ve maddi yardım ihtiyacı olan herkes; belediyeyi arayarak sosyal yardımlardan yararlanmaya yönelik şartları taşıyıp taşımadıklarını, yardımlara nasıl başvurulabileceğini, başvuru sırasında kendilerinden istenilecek belgeleri öğrenebilirler. Sosyal yardımlara ilişkin detaylı bilgilendirme talebinde bulunanlar, 0 (386) 213 10 23 no’lu Kırşehir Belediyesi’ne ait telefondan yetkililerle irtibata geçebilirler.

Kırşehir Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Kırşehir Belediyesi yardım başvuru formu; Dar gelire sahip, geçim sıkıntısı çeken veya ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapılması kararını daha kolay bir şekilde verebilmek, il sınırlarında olup da en çok yardıma muhtaç olanları tespit edebilmek maksatlarıyla Kırşehir Belediyesi ve ülkemizdeki bütün belediyeler, başvurucudan başvuru formu doldurmasını talep etmektedir. Bu form; başvurucunun mesleğini, kirada oturup oturmadığını, ailedeki kişi ve çalışan sayısını, aylık fatura giderlerini kısaca maddi durumuna yönelik birçok soruyu barındırır. Başvurucuların bu sorulara doğru cevap vermeleri, yardımlardan yararlanabilmeleri ve diğer başvuruculardan daha muhtaç olduklarını kanıtlamaları açısından son derece mühimdir. Zira Kırşehir Belediyesi yardım için kendi bütçesi doğrultusunda verdiğinden yardımlarda en yoksul kişiler öncelikli olarak belirlenmektedir.

Kırşehir Belediyesi Sosyal Yardımlarından Kimler Yararlanabilir?

İhtiyaç sahibi olduğunu kendisinden istenen belgelerle kanıtlayan; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan kişiler, Kırşehir Belediyesi sosyal yardımlarına başvurabilirler. Kimsesiz ve herhangi bir geliri olmayan yaşlılar, engelliler, kronik hastalar, dul kadınlar, yetimler, geçim sıkıntısı çekenler ve yoksullar; tüm yardımlardan öncelikli surette yararlanabilirler. İhtiyaç sahibi olunduğunun ispatı için muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi istenebilmektedir. Bununla birlikte, engellilerin tam teşekküllü hastaneden almış oldukları engelli sağlık kurulu raporunu, afetzedelerin maruz kaldıkları felaketi gösterir bilirkişi raporunu, dul kadınların ise yitirdikleri eşlerine dair ölüm belgesini belediyeye sunmaları gerekmektedir. Kırşehir Belediyesi yardım başvuruları kendi arasında değerlendirip öncelikle kimlerin yardıma ihtiyacı olduğuna karar vermektedir. Ardından başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler istenir. Belgelerin doğruluğu da ilgili kurumlardan araştırıldıktan sonra başvurucuların evine yardım öncesinde belediye tarafından bir inceleme komisyonu yollanır. İnceleme komisyonunun çoğunluğu zabıta personelinden oluşmaktadır. Başvurucunun ve ailesinin maddi durumuna yönelik yerinde inceleme sonrasında hazırlanan rapor, belediyeye teslim edilir. Belediye değerlendirme kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun görüşü doğrultusunda kimlere yardım sağlanabileceğine ilişkin son karar verilir. Belediye; sahte belge sunan veya başvuru formunda yanlış bilgiler beyan eden kişileri sonrasında tespit ederse bu kişilere yaptığı nakdi veya ayni yardımları kesmenin yanında bu kişilere yaptığı nakdi ve ayni yardımların nakit karşılığını faiziyle beraber geri istemektedir. Aynı şekilde muhtaçlıkları bir şekilde sonlanmış olmasına rağmen bu konuda belediyeye bildirimde bulunmayan ve yardım almaya devam eden kişilerden de faiziyle birlikte yapılan yardımlar geri alınır. Bu durumda olup borcunu ödemeyen kişiler, mahkemeye verilmektedir. Ülkemizdeki bütün belediyelerde geçerli cezai müeyyideler sayesinde, belediye yardımlarının ihtiyaç sahibi olmayan kişilerce alınmasının önüne geçilmiş olur; böylece belediye yardımlarının suistimal edilmesi önlenir.

Kırşehir Belediyesi Askıda Fatura Yardımı

Kırşehir Belediyesi askıda fatura uygulaması ile ihtiyaç sahibi kimselere yardım ediliyor. Askıda Fatura uygulamasıyla birlikte yoksul kimselerce ödenemeyen faturaların, hayırseverlerce karşılanma imkanı doğmaktadır. İhtiyaç sahibi kimseler,

https://askidafatura.kirsehir.bel.tr/Home/Odeme

linkini tıklayıp kayıtlarını tamamlayarak ödeyemedikleri faturayı askıya bırakabilir. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin kişi başı aylık ortalama hane halkı geliri, asgari ücretin 1/3’ünün aşağısında olmalıdır. Kabaca hesaplandığında; aylık geliri kişi başı 940 TL ve altındaki kimseler, askıya faturalarını bırakabilmektedir. Kırşehir Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Kırşehir Belediyesi Gıda Yardımı

Kırşehir Belediyesi gıda yardımı başvurusunda bulunan muhtaç ailelere, erzak kolisi vermektedir. Ramazan ayı içerisinde ve Kurban Bayramı’nda gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren belediye, ayrıca maddi durumu kötü ailelere düzenli bir şekilde yardım yapmaktadır.

Kırşehir Belediyesi Erzak Yardımı

Kırşehir Belediyesi yardım arasın erzak yardımı da bulunmaktadır. Erzak yardımından yararlanmak için ihtiyaç sahibi olmanız gerekiyor. Daha sonra başvuru yapmalısınız. Başvuru yaptıktan sonra hane içerisinde yaşayanlar detaylı inceleme içerisinde olacaktır. Daha sonra erzak yardımından yararlanıp yararlanamayacağınız belirlenecektir.

Kırşehir Belediyesi Yardım Kolisi

Kırşehir Belediyesi yardım kolisi sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik temel gıda yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuzdan sonra onaylanma sürecine tabi tutulacaksınız ve yardım kolisinden yararlanıp yararlanamayacağınızın bilgisi size iletilecektir.

Kırşehir Vefa Hattı Telefon Numarası

Kırşehir’de kendileri için alışveriş yapacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını gören Vefa Sosyal Destek grubu gönüllülerine; 112, 155 veya 156 telefon numaraları aranarak ulaşılabilmektedir. Gıda ihtiyaçları dışında kalan ilaç, şampuan ve diğer zaruri ihtiyaçlar için de yardım talep edilebilmektedir. Bankadan maaş çekilmesi bile istenebilmektedir. Pandemi nedeniyle sokağa çıkmaları riskli kronik hastaların ve 65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için çabalayan Vefa Sosyal Destek grubu gönüllüleri; belediye çalışanları, AFAD gönüllüleri, polis ve bekçi gibi oldukça güvenilir kişilerden oluşturulmaktadır. Yazıyla, Kırşehir Belediyesi’nin yaptığı tüm yardımlara ilişkin detaylı bir bilgilendirmede bulunmayı amaçladık. Sizler de Kırşehir il sınırları içerisinde ikamet ediyorsanız Kırşehir belediye yardımlarına yönelik her türlü soru ve görüşlerinizi, yazımızın yorum kısmından iletebilir; önerilerinizi kıymetli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum